Start Grupptalan Anmälan Nyheter Tips & Råd Formulär Om oss
logo5

image13

Någon som blivit drabbad eller uppringd av dessa bolag nedan? Vi vill gärna komma i kontakt med er!

Även fd anställda som vill berätta hur försäljningen går till i dessa företag är mycket välkomna att höra av sig!

Följande företag är alla avknoppningar till skandalomsusade Yellow Register, bildade när Yellow 2010 tvingades avskeda folk. Klicka på namnen för att få veta mer.

 


2011-08-18:

Föreningen vann grupptalan mot Yellow i Marknadsdomstolen.

  • Domstolen biföll föreningens yrkanden på samtliga punkter.
  • Yellow Register beläggs med vite på 1.000.000 kr om de inte upphör med sin vilseledande marknadsföring, dvs de får inte bedriva den efter 2011-08-18.
  • Yellow Register döms även att betala föreningens rättegångskostnader, som uppgick till 587.000 kr.

Läs domen i sin helhet här.

 

 


Småföretagare mot Yellow Register Online

Småföretagare mot Yellow Register Online är en ideell förening vars syfte är att utgöra en sammanslutning av företagare som har drabbats av företaget Yellow Register Online (nedan Yellow).

Föreningen avser att för medlemmarnas räkning driva en grupptalan mot Yellow i Marknads-domstolen, för att få stopp på Yellows bedrägliga verksamhet som skadar svenska småföretagare samt även - systematiskt - tär på rättsväsendets resurser helt i onödan, vilket sammantaget skadar det svenska samhället.

 

 


Angående inkassokrav från Wine Finans

Många medlemmar har hört av sig och berättat att de fått inkassokrav från ett nytt inkassobolag som heter Wine Finans. Tidigare har medlemmarna fått krav i samma ärende från Göteborgs Jurist Inkasso och bestridit det kravet, nu har alltså ärendet flyttats över till Wine Finans istället. Såvitt vi kan förstå bryter Wine Finans mot inkassolagen om de skickar ut inkassokrav i redan bestridda ärenden.

Vidare, om det finns indikationer på att oegentligheter föreligger kring fordran är inkassobolaget skyldigt att förvissa sig om att den fordran de försöker driva in har laglig grund, vilket sällan är fallet då man har med Yellow att göra. Här begår Wine Finans med all sannolikhet också ett lagbrott!

 

Vårt råd till er medlemmar som nu har blivit antastade även av Wine Finans är att bestrida även detta inkassokrav.

Har ni tidigare bestridit samma fordran bör ni anmäla Wine Finans till Datainspektionen för brott mot inkassolagen. Datainspektionen har befogenhet att dra in tillståndet att bedriva inkassoverksamhet om de finner anledning till detta.

 

Alltså:

  • Om det detta är första gången ni får ett inkassokrav riktat mot er där Yellow anser att de har en fordran på er som ni anser är felaktig; bestrid inkassokravet och uppge ett sakskäl. Sakskäl kan t ex vara "svikligt förledande vid ingång av avtal" eller "yellow har ej fullföljt sin del av avtalet" eller annat som ni anser giltigt skäl att inte betala.
  • Har ni tidigare bestridit inkassokrav/samma faktura men den gången inte uppgett något sakskäl behöver ni denna gång ange ett sakskäl (se punkten ovan) när ni bestrider.
  • Har ni tidigare bestridit inkassokrav gällande samma faktura och där uppgivit ett sakskäl så behöver ni bara skriva "Bestrides enligt tidigare bestridan" på inkassokravet och returnera det till Wine Finans. Anmäl Wine Finans till Datainspektionen.

VIKTIGT: Kom ihåg att spara kopior på allt ni skickar till Yellow och deras inkassobolag, så att ni senare kan redovisa vilka åtgärder ni vidtagit om det skulle behövas.

 


Anmäl Yellow Register till Svensk Handel!

Du som är drabbad av Yellow Register kan enkelt bidra i kampen mot dem genom att anmäla dem till Svensk Handel. Får de tillräckligt många anmälningar kan de hamna på Svensk Handels "varningslista", vilket har många fördelar och bidrar till att skydda oss småföretagare mot Yellow. Till exempel finns numera en överenskommelse om att fordringar från företag som finns på varningslistan inte ger någon anmärkning hos Kronofogden. Genom att anmäla Yellow till Svensk Handel bidrar du alltså till att skydda dig själv och oss andra småföretagare från Yellow.

 

Anmäl Yellow Register till Boråspolisen

Yellow har ett stort antal polisanmälningar mot sig hos Boråspolisen. Om du anser att du också har blivit utsatt för brott av Yellow bör du polisanmäla dem. Läs mer.

 


Några snabba tips

Rättsskydd

Kontrollera om er företagsförsäkring innefattar rättsskydd. I så fall kanske ert försäkringsbolag kan ge er ekonomisk ersättning för era omkostnader i rätts-processer mot Yellow!

Företagsförsäkringar brukar dock i allmänhet inte träda i kraft för förenklade tvistemål (FT-mål), alltså mål där tvistebeloppet understiger ett halvt basbelopp (c:a 21.000 kr).

 

Yellow får ej ta betalt innan de har levererat hemsidan

Yellows produktion av hemsidor är att betrakta som naturaprestation och för sådana gäller huvudregeln att naturaprestationen ska utföras först och penningprestationen i efterhand. Det har Göta Hovrätt fastslagit i mål FT 229-10 från december 2010.

Detta innebär i korthet att om Yellow inte har  levererat hemsidan enligt avtalet så kan de heller inte kräva betalt. Hovrättsdomen är prejudicerande, dvs skall ses som vägledande för likartade fall som tas upp i landets tingsrätter.

 

Var du sen med att säga upp avtalet med Yellow Register?

Yellows avtal är luddigt skrivet och det finns utrymme för flera tolkningar. Bland annat råder det oklarheter kring avtalstid och abonnemangstid. Flera kunder som enligt Yellow har varit sena med sin uppsägning, har fått rätt mot Yellow i tingsrätten när de yrkat på att avtalstid och abonnemangstid är att betrakta som samma tidsperiod och att de därför i själva verket var i tid med sin uppsägning. Se vår sida med referensmaterial där vi har samlat några sådana domar!

- Dessutom (viktigt!):Om Yellow har stämt dig på denna grund och detta förhållande med avtalstid och abonnemangstid föreligger i ditt case så begår de ett lagbrott, de gör sig skyldiga till en s k "ohemul talan" vilket är att betrakta som rättegångsmissbruk, dvs att de stämmer dig mot bättre vetande eftersom de numera måste känna till hur detta bedöms i rätten och att de tidigare förlorat på dessa grunder vid ett flertal tillfällen. Påtala gärna detta för rätten i så fall. Genstäm dem gärna och kräv skadestånd för detta dessutom!

 

 
 

Juridisk hjälp?

 

Ni som behöver advokatbiträde / hjälp kan kontakta för inledande rådgivning:

 

Advokat Daniel Tornberg   070 - 618 88 28

daniel.tornberg@marknadsratt.se

 

Jur kand Alexander Jute     070 - 755 42 51

alexander.jute@marknadsratt.se

 marknadsrattlogo   

 

 

Yellow föremål för brottsutredning

Yellow utreds för omfattande bedrägerier av Boråspolisen och alla ni som anser er lurade av Yellow bör polisanmäla dem.

 

Har ni tidigare polisanmält Yellow men utredningen har lagts ner, så rekommenderar vi er att begära att er anmälan tas upp igen och att ni hänvisar till Överåklagarens utlåtande . Yellows metoder är bedrägliga, vilseledande och anses vara brott, läs Överåklagarens bedömning.

Fd säljare och nuvarande säljare som vill göra det rätta och berätta om hur det går till på Yellow: ni är mycket välkomna att ringa föreningen och berätta, eller ringa till polisen Borås och lämna ert vittnesmål.

Föreningens mål är inte att enskilda försäljare och andra anställda på Yellow och på andra bedrägliga företag ska dömas för brott utan att de ansvariga som står bakom denna bedrägliga verksamhet ska dömas för brott. Alltså de som anses som  ansvariga på företagen.

Läs mer...   


  

 

Meddelanden / Aktuellt

Efterlysning

Vi vill komma i kontakt med:

- alla som nu har pågående avtal med Yellow Register och fortfarande betalar pengar till dem!

- fd Yellow-anställda

- alla som har drabbats av eller blivit uppringda av något av följande företag:

  • Mainztreet Media AB
  • Vizibly AB
  • Connected CMS Scandinavia AB
  • Ring 0200.se

Var vänlig hör av er till någon av oss:

Tomas Bergström   070 - 254 63 77   

Niklas Bergek         070 - 314 27 63

 

Nyheter

Yellow förlorade i Göteborg

2011-05-03

Svaranden hävdade att avtalstid och abonnemangstid måste anses vara samma och att hon därför var i tid med uppsägningen av avtalet. Tingsrätten gick på svarandens linje och ogillade Yellows talan. Mål FT 11252-10.

Yellows avtal ogiltigförklarat i Oslo tingrett

 

2011-04-26

Artikel i Verldens Gang nätupplaga. Domstolen förkunnade att Yellows agerande strider mot god affärssed och att de gjort sig skyldiga till svikligt förledande vid avtalets ingång.

Yellow återkallar all sin bevisföring

 

2011-04-08

Yellow har inkommit med ett yttrande där de återkallar all sin bevisföring och går med på att Marknadsdomstolen bifaller föreningens käromål (stämningen) mot dem.

Yellow förlorade i Kalmar

 2011-03-17

En av föreningens medlemmar genstämde Yellow eftersom Yellow aldrig levererat någon hemsida. Kalmar tingsrätt gillade kärandens talan och förpliktade Yellow att återbetala det belopp som redan betalats in av käranden. Mål FT 3184-10, domen baserad på huvudregeln gällande naturaprestation (se även Göta Hovrätt FT 229-10)

Yellow förlorade i Attunda

 2011-03-04

Dom från huvudförhandling i mål T 6879-08 i Attunda tingsrätt. Yellow har inte levererat någon hemsida. Tingsrätten förkunnar att naturaprestationen ska utföras först och penningprestationen först i efterhand. Rätten ogillar Yellows talan. Yellow förlorar målet.

Föreningens inlaga med slutligt yttrande är inlämnat

 2011-02-23

Föreningen lämnade idag in sitt slutliga yttrande i mål C 09/10 till Marknadsdomstolen.

Yellow ringer runt och försöker driva in fordringar

 2011-02-23

Vi har fått höra från flera olika håll att Yellow nu ringer runt till företagare som de anser sig ha en fordran på, för att driva in sina fordringar. Bl a spelar de upp ett bandat avtal för företagaren som de påstår att företagaren har varit delaktig i och de påstår också att avtalet är bindande. Läs vårt Nyhetsbrev för mer information och råd till våra medlemmar.

Datum för förhandling är bestämt

 2011-02-04

Marknadsdomstolen har meddelat 17-22 juni 2011 som datum för förhandling i mål C 09/10.

Yellow förlorade i Norge

 2011-02-04

Dom från 2011-02-01 i Asker og Baerum tingrett. Mål 10-167024TVI-AHER/1

Yellow förlorade i Solna tingsrätt

 2011-02-04

Dom från huvudförhandling i Solna tingsrätt 2010-07-07, mål 2642-10. Yellow har inte levererat någon hemsida. Tingsrätten förkunnar att naturaprestationen ska utföras först och penningprestationen först i efterhand. Yellow förlorar målet.

Yellow förlorade i Jönköpings tingsrätt

 2011-02-02

Svaranden hävdade att han blev vilseledd och stressad på ett otillbörligt sätt samt att någon hemsida aldrig levererades. Tingsrätten gjorde bedömningen "svikligt förledande". Jönköpings tingsrätt, mål FT171-08. Domen är från 2008.

Yellow överklagade till Göta Hovrätt, men drog sedan tillbaka överklagandet. (Rädd för ett prejudikat?)

Reportage om föreningen i SVT Rapport

 

2011-01-30

Föreningens ordförande Tomas Bergström intervjuas. Rapport 19:30.

Yellow förlorade i Göta Hovrätt

 2010-12-10

Tingsrätten ogillade Yellows talan gentemot en av våra medlemmar. Göta Hovrätt fastställde tingsrättens dom. FT 229-10.

Yellow i TV4 Norrbotten

2010-11-29

Reportage i TV4 om en drabbad små-företagare i Piteå i Norrbotten.

Inlaga till stämningen

 2010-11-23

Föreningen har lämnat in en kompletterande inlaga med ytterligare ett yrkande till stämningen mot Yellow Register i Marknadsdomstolen (mål C 09/10). Se fliken Grupptalan

Yellow varslar personal

 2010-11-14

Artikel i Borås Tidning om att Yellow varslar personal igen.

Yellow på TV4

 2010-11-03

Reportage på TV4 om Yellows framfart bland företagarna i Umeå. 

Yellow förlorade i Oslo

 2010-11-03

Yellow förlorade nyligen ett mål i Oslo tingrett. Domen finns att läsa under Referensmaterial.  

Extra årsmötet

 2010-09-12

Årsmötet hölls lördag 11 september och beslutade om sänkt medlemsavgift enligt styrelsens förslag. Ny medlemsavgift är 300 kr, att gälla fr o m 2010-09-12.

Yellow har dragit tillbaka stämningar och överklagande.

 2010-09-07

Under sommaren drog Yellow tillbaka stämningsansökan mot några av våra medlemmar. I ett annat fall drog de tillbaka en överklagan till Svea Hovrätt, där de tidigare förlorat i tingsrätten mot en av våra medlemmar.
       
Mer nyheter...