Start Grupptalan Anmälan Nyheter Tips & Råd Formulär Om oss
logo5

Yellow föremål för Brottsutredning

Yellow utreds för omfattande bedrägerier av Boråspolisen och alla ni som anser er lurade av Yellow bör polisanmäla dem.

 

Har ni tidigare polisanmält Yellow men utredningen har lagts ner, så rekommenderar vi er att begära att er anmälan tas upp igen och att ni hänvisar till Överåklagarens utlåtande . Yellows metoder är bedrägliga, vilseledande och anses vara brott, läs Överåklagarens bedömning.

Fd säljare och nuvarande säljare som vill göra det rätta och berätta om hur det går till på Yellow: ni är mycket välkomna att ringa föreningen och berätta, eller ringa till polisen Borås och lämna ert vittnesmål.

Föreningens mål är inte att enskilda försäljare och andra anställda på Yellow och på andra bedrägliga företag ska dömas för brott utan att de ansvariga som står bakom denna bedrägliga verksamhet ska dömas för brott. Alltså de som anses som  ansvariga på företagen.

Vad är då bedrägeri?

1 § Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.

 

För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon annan. Lag (1986:123).

 

3 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt bedrägeri dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

 

(Källa:  Riksdagen/Svensk författningssamling Brottsbalken 9 kap)

 

Ex på vilseledanden:

 1. Att ljuga för någon i syfte att få denna att tacka ja till ett avtal.
 2. Att klippa och klistra i muntliga avtal, ljudfiler är "grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning."
 3. Att förfalska eller klippa och klistra med någons namnteckning är bedrägeri.
 4. Att slänga uppsägningsbrev, fax eller mail för att låta ett avtal automatiskt förlängas är bedrägeri.

Är någon av dessa punkter ovan uppfylld blir det bedrägeri oavsett om du fått en hemsida eller inte, då det är vilseledandet som är själva bedrägeriet och förmögenhetsöverföringen som fullbordar brottet.

Har en försäljare "medelst vilseledande" påverkat dig så att du tackat ja till ett avtal och du betalat detta så är det ett bedrägeri. Har du inte betalat, dvs "skada" har inte uppstått, så blir det försök till bedrägeri.

 

Påståenden som att du är en av ett fåtal utvalda, ska få en hemsida gratis, bli referens kund eller att det är bråttom att tacka ja när ingen av dessa omständigheter föreligger är vilseledande och därför ett försök till bedrägeri som blir till ett fullbordat bedrägeri när du betalat, dvs ett vilseledande samt en överföring av pengar = Bedrägeri.

 

Bedriver någon bedrägeri i en yrkesmässig omfattning där den samanlagda summan av bedrägerierna blir stor är detta att anses som ett grovt bedrägeri.

Yellow Registers verksamhet är ett sådant fall anser vi i föreningen. Det finns domar som slagit fast att Yellow säljer medelst vilseledande (Jönköping FT 171-08 , Eksjö FT 103-10). Dessa domar visar att det tydligt begåtts brott men inte vem som är gärningsman utan bara att svikligt förledande förekommit.

Att rättssystemet i civilrättsliga tvister ibland dömt emot den bedragne då gärningsmannen stämt den bedragne till tingsrätten är oerhört och en rättsskandal. Att detta sker beror på att du som stäms i ett civilrättsligt mål har bevisbördan på dig dvs om du inte kan bevisa att det förekommit oegentligheter så dömer tingsrätten mot dig.

I ett brottsmål har du som drabbad/målsägande inget ansvar för några kostnader i utredning eller rättegång, detta faller på åklagare och polis som har att bevisa att brottet begåtts samt vem som är ansvarig. Vi tror att åklagaren kommer att nå ända fram och att personer inom Yellow kommer dömas för brott. Inte heller de misstänkta står för kostnader utan detta faller på polisen och åklagare dvs staten.

 

Föreningen har nu samlat olika bevis som vi anser utan tvivel bevisar att Yellow förfar vilseledande och att ansvariga bör dömas för grovt bedrägeri. Om du är stämd av Yellow får du gärna ta del av en av dessa bevis till hjälp i ditt civilrättsliga tvistemål.

Vad är ocker?

Ocker är ett brott som består i att begagna sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget.

 

För ocker döms till fängelse i upp till 2 år.

För grovt ocker döms till fängelse mellan 6 mån till 4 år.

(Källa:  Riksdagen/Svensk Författningssamling Brottsbalken 9 kap)

 

Hur gör sig Yellow skyldiga till ocker?

De begär 590 kr i månaden för en tjänst som är värd 10-12 kronor i månaden! Försätter kunden i trångmål med hot om inkasso och kronofogden.

 1. Yellow tar ockerpris för en vara som egentligen kostar 1/50 del av vad Yellow kräver, ockerpris.
 2. Yellow försätter kunderna i trångmål genom att skicka inkassokrav, hot om kronofogde eller stämmer kunderna.

Detta gör det till ett ockerförsök som är brottsligt. Har kunden dessutom betalat är det ett fullbordat brott.

 

Hur gör man en polisanmälan?

 • Skriv "Polisanmälan" överst, därefter ert namn, person nr/orgnr och adress
 • Skriv namnet på den som bedragit er, ex 556447-0119 Yellow Register On Line AB, Borås.
  I ocker-delen skriv även namn på den som skickade inkasso eller stämde er, ex Yellows ombud som misstänkt för medhjälp.

 • Skriv även vilken säljare som lurat er om ni har den uppgiften. Säljaren är kanske inte misstänkt men kan lämna uppgifter till polisen i förhör som är viktiga.
 • Skriv sedan brottet: Bedrägeri samt ocker alternativt ockerförsök samt medhjälp till ocker.

 • Skriv en berättelse så detaljerad som möjligt vad som skett, speciellt säljsamtalet. Har någon av punkterna 1-4 i bedrägeridelen ovan eller någon av punkterna 1-2 i ocker delen ovan uppfyllts skriv lite extra hur detta gått till.

 • Skriv med om ni önskar ersättning för det ni blivit lurade på och ev andra kostnader, ex porton, bilresor, annan skada.
  Har ni påverkats på annat sätt kan ni även kräva ersättning för sveda och värk, svårt att få sådan ersättning som företag men är ni en enskildfirma kan det gå.
 • Skriv även med att ni vill ha en kopia på anmälan samt att ni vill få information om allt som händer med ert ärende.

Vi har även en bra mall för polisanmälan av Yellow där ni bara fyller i de fält som finns med eran historia, om ni är osäkra på hur man skriver en polisanmälan.

Maila oss så skickar vi ut den till er medlemmar om ni inte redan fått den.

 

Maila sedan polisanmälan till:  boras.vastragotaland@polisen.se

eller skicka som brev till:

Polisen Borås

Box 344

503 11 Borås

Er anmälan är viktig för att polisen ska få hela bilden av hur dessa bedrägerier går till. Givetvis måste ni hålla er till sanningen, detta säger sig självt. Är det något ni är osäkra på skriv detta och tvärt om, är det något ni är säkra på så skriv det.

Mened

På förekommen anledning så ska vi här beskriva brottet mened som begås när man är insvuren som vittne vid en rättegång och då lämnar oriktiga uppgifter eller undanhåller uppgifter.

Detta brott gäller inte de som är misstänkta för brott eller målsägande då dessa inte kan dömas för mened. Som målsägande kan man dock tex dömas för falsk tillvitelse om man uppsåtligen ljuger om en omständighet i syfte att få någon dömd i ex domstol.

Vår uppfattning i föreningen är att det begåtts mened av flera anställda (försäljare och chefer) på Yellow som vittnat falskt i tingsrätten. Detta kommer vi att anmäla. Just nu så inriktar vi oss dock på den förestående rättegången i Marknads-domstolen.

 

1 § Om någon under laga ed lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen, dömes för mened till fängelse i högst fyra år. Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst två och högst åtta år.

 

(Källa: Riksdagen/Svensk författningssamling Brottsbalken 15 kap)