Start Grupptalan Anmälan Nyheter Tips & Råd Formulär Om oss
logo5
Styrelse Bli medlem Kontakt Stadgar

OBS! Föreningen är under avveckling. Sedan 2012-05-12 antas inga fler medlemmar.

Bli medlem i vår förening

Ju fler medlemmar vi blir desto bättre är det såklart. För ju fler vi är, desto större tyngd kan vi agera med, både ekonomiskt och juridiskt.

Vi tar in medlemmar löpande under 2011.

Medlemskapet

Medlemskapet innebär att du ansluter dig till vår 'sammanslutning av näringsidkare' som föreningen utgör. Det är föreningen som är juridisk person i grupptalan mot Yellow. Enskilda medlemmar har inte något betalningsansvar för föreningens skulder. Den enda risk du tar som medlem är sålunda att förlora insatsen, dvs medlemsavgiften.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 300 kr.

Gåvor

Gåva på valfri summa kan skänkas till föreningen. Bankgiro 650-1142.

Om medlemsavgiften

Föreningen är ideell och styrelsen arbetar utan ekonomisk ersättning. Medlemsavgifterna är enbart avsedda att användas till att driva juridiska processer mot Yellow Register Online samt täcka föreningens löpande utgifter. Föreningen har inget ekonomiskt vinstintresse, vilket innebär att om föreningen upplöses fördelas föreningens tillgångar på medlemmarna*.

Vårt mål är såklart att vinna processen och vi kommer då att yrka på att få våra omkostnader ersatta av Yellow. Målet är alltså att vi ska kunna betala tillbaka hela medlemsavgiften till medlemmarna.

Om vi däremot förlorar processen finns risken att föreningens alla tillgångar förbrukas och då kan ingen återbetalning av medlemsavgifterna ske.

Medlemsavgiften är en engångsavgift.

 

* Stadgarna ändrades 2010-09-12.

Före 2010-09-12 var medlemsavgiften 1.000 kr och de medlemmar som betalat denna avgift åtnjuter rätt till återbetalning om föreningen upplöses. Medlemmar som anslutit efter 2010-09-12 och betalar den nya, lägre avgiften om 300 kr åtnjuter ej rätt till återbetalning.

För mer information kring medlemsavgifterna hänvisar vi till föreningens stadgar.