Start Grupptalan Anmälan Nyheter Tips & Råd Formulär Om oss
logo5
Styrelse Bli medlem Kontakt Stadgar

Småföretagare mot Yellow Register Online

Bakgrund

Det är många företagare som råkat ut för Yellow Register Online (även Yellow.nu, Comitnet, Yreg, Yrkesregistret etc. Nedan "Yellow") från Borås, inte bara i Sverige utan även i våra nordiska grannländer Norge och Finland.

Yellow ägnar sig systematiskt åt att söka upp företrädesvis nystartade företag och med minst sagt vilseledande marknadsföring och fula försäljningsmetoder - där lögner och stress är centrala inslag - "erbjuda" dem en gratis hemsida på Yellows web hotell.

Men det handlar i själva verket om undermåliga hemsides-relaterade tjänster till marknadens sämsta villkor, där kunden får betala i storleksordningen 10-50 ggr marknadspriset för tjänsten webhotell. Avtalet som tecknas är sedan onödigt svårt för kunden att ta sig ur, dels på grund av avtalets utformning men kanske främst på grund av Yellows väl utvecklade förmåga att "tappa bort" uppsägningsbrev så att avtalet automatiskt förlängs med 24 månader, vilket många kunder har fått erfara - ofta med rättsliga påföljder där Yellow stämmer de kunder som inte vill betala eftersom de med all rätt anser sig vara lurade.

 

Vid en förfrågan hos landets 48 tingsrätter har vi kunnat konstatera att Yellow genom åren har stämt mer än 1023 kunder! Med en snittkostnad på c:a 14.000 kr/tvist under perioden 2000-2010 (källa: Domstolsverkets årsredovisningar) har detta inneburit en kostnad på i grova drag 14 miljoner kr för landets tings-rätter. Skattemedel, såklart. 

Och stämningarna från Yellow fortsätter alltjämt att strömma in.

Vår verksamhet

Småföretagare mot Yellow Register Online är en ideell förening vars syfte är att utgöra en sammanslutning av företagare som har drabbats av Yellow.

Föreningen avser att för medlemmarnas räkning driva en grupptalan i Marknads-domstolen, för att få stopp på Yellows bedrägliga verksamhet som skadar svenska småföretagare samt även tär på rättsväsendets resurser helt i onödan och därigenom skadar det svenska samhället.

Processen mot Yellow finansieras via medlemsavgifter.

 

Vidare avser föreningen att verka för att genomlysa Yellows verksamhet i media samt hos myndigheter och institut, i syfte att öka medvetenheten hos myndigheter och allmänhet om vad detta är för ett slags företag.