Start Grupptalan Anmälan Nyheter Tips & Råd Formulär Om oss
logo5

Grupptalan mot Yellow Register

Datum för förhandling: 17-22 juni 2011

Föreningen har per 2010-06-17 lämnat in en stämningsansökan mot Yellow till Marknadsdomstolen. Ombud är advokat Daniel Tornberg, Advokatfirman konsultbyrån för Marknadsrätt. Stämningen avser vilseledande marknadsföring och vi yrkar på ett vite om 1.000.000 kronor om Yellow fortsätter bedriva sin marknadsföring på ett vilseledande sätt.

Marknadsdomstolen har utfärdat stämningen mot Yellow. Datum för förhandlingen är satt till 17 juni 2011 och domstolen har allokerat 4 dagar för detta mål.

Datum Skrivelse / Händelse
2011-08-18

Dom i Marknadsdomstolen (2011:22, Dnr C 9/10): Domstolen bifaller föreningens yrkanden på samtliga punkter. Yellow beläggs med vite på 1.000.000 (en miljon) kronor om de inte upphör med sin vilseledande marknadsföring. De döms även att betala föreningens rättegångskostnader, som uppgår till 587.000 kr.

2011-04-08 Yellows yttrande där de återkallar all sin bevisföring och går med på att Marknadsdomstolen bifaller föreningens käromål (stämningen) mot Yellow.
2011-02-23 Föreningens inlaga till stämningen 
2011-01-31 Yellows yttrande
2010-11-23 Föreningens inlaga till stämningen 
2010-09-10 Yellows svaromål på stämningen
2010-06-28 Marknadsdomstolen utfärdar stämingen mot Yellow
2010-06-17 Föreningen lämnar in Ansökan om stämning

Bakgrund

Vi anser att Yellows sätt att bedriva sin marknadsföring/införsäljning strider mot Marknadsföringslagen på en rad punkter. Vilka dessa punkter är framgår av stämningsansökan och inlagan till stämningen.

Vidare anser vi även att Yellows "verksamhet" strider mot brottsbalkens bedrägeriparagraf och därför inte bara strider mot marknadsföringslagen utan även är brottslig varför ansvariga på bolaget borde få stå till svars och bli dömda för brott.

 

Marknadsföringslagen

I marknadsföringslagen regleras hur man inte får bedriva marknadsföring och införsäljning. Marknadsföringslagen tillämpas i Marknadsdomstolen.

 

Grupptalan

Med grupptalan menas att en person eller myndighet för en större grupp personers talan. Gruppmedlemmarna är inte parter i rättegången och behöver inte medverka aktivt. Utslaget i rättegången påverkar inte bara den som för talan utan alla som är medlemmar i gruppen. Såväl fysiska som juridiska personer kan väcka grupptalan.

 

Föreningen är en juridisk person

En ideell förening blir en juridisk person i och med att den har bildats. Som juridisk person har föreningen rättskapacitet, vilket bl a innebär att den kan vara part inför domstolar och myndigheter.

 

Målsättning/vision

Vår förenings mål/vision är

  • att i en grupptalan mot Yellow i Marknadsdomstolen få till stånd ett föreläggande/domslut där Yellow förbjuds fortsätta med sina bedrägliga försäljningsmetoder, som systematiskt och svikligen förleder svenska småföretagare in i starkt ofördelaktiga avtal.
  • att Yellow får betala ett stort bötesbelopp i så kallad "Marknadstörnings-avgift". Beloppet kan röra sig om upp tilll 5 miljoner kr.
  • att om möjligt få ledande personer i Yellows organisation att beläggas med långa näringsförbud.

Processen

Föreningen har anlitat Advokatfirman konsultbyrån för Marknadsrätt AB för att föra föreningens talan i Marknadsdomstolen. Vi kommer att finansiera grupptalan helt med medlemsavgifterna, därför är det viktigt att vi blir så många som möjligt.

Gruppmedlemmarna behöver inte medverka aktivt i rättegången, det är helt frivilligt.