Start Grupptalan Anmälan Nyheter Tips & Råd Formulär Om oss
logo5

Nyheter

 

Yellow förlorade i Göteborg

2011-05-03 

Svaranden hävdade att avtalstid och abonnemangstid måste anses vara samma och att hon därför var i tid med uppsägningen av avtalet. Tingsrätten gick på svarandens linje och ogillade Yellows talan. Mål FT 11252-10.

Yellows avtal ogiltigförklarat i Oslo tingrett

2011-04-26 

Artikel i Verldens Gang nätupplaga. Domstolen förkunnade att Yellows agerande strider mot god affärssed och att de gjort sig skyldiga till svikligt förledande vid avtalets ingång.

Yellow har återkallat all sin bevisföring

2011-04-08 

Yellow har inkommit med ett yttrande där de återkallar all sin bevisföring och går med på att Marknadsdomstolen bifaller föreningens käromål (stämningen) mot dem.

Yellow förlorade i Kalmar

2011-03-17 

En av föreningens medlemmar genstämde Yellow eftersom Yellow aldrig levererat någon hemsida. Kalmar tingsrätt gillade kärandens talan och förpliktade Yellow att återbetala det belopp som redan betalats in av käranden. Mål FT 3184-10, domen baserad på huvudregeln gällande naturaprestation (se även Göta Hovrätt FT 229-10)

Yellow förlorade i Attunda

2011-03-04 

Dom från huvudförhandling i mål T 6879-08 i Attunda tingsrätt. Yellow har inte levererat någon hemsida. Tingsrätten förkunnar att naturaprestationen ska utföras först och penningprestationen först i efterhand. Rätten ogillar Yellows talan. Yellow förlorar målet.

Föreningens inlaga med slutligt yttrande är inlämnat

2011-02-23 

Föreningen lämnade idag in sitt slutliga yttrande i mål C 09/10 till Marknadsdomstolen.

Yellow ringer runt och försöker driva in fordringar

2011-02-23 

Vi har fått höra från flera olika håll att Yellow nu ringer runt till företagare som de anser sig ha en fordran på, för att driva in sina fordringar. Bl a spelar de upp ett bandat avtal för företagaren som de påstår att företagaren har varit delaktig i och de påstår också att avtalet är bindande. Läs vårt Nyhetsbrev för mer information och råd till våra medlemmar.

Datum för förhandling är bestämt

2011-02-04 

Marknadsdomstolen har meddelat 17-22 juni 2011 som datum för förhandling i mål C 09/10.

Yellow förlorade i Norge

2011-02-04 

Dom från 2011-02-01 i Asker og Baerum tingrett. Mål 10-167024TVI-AHER/1

Yellow förlorade i Solna tingsrätt

2011-02-04 

Dom från huvudförhandling i Solna tingsrätt 2010-07-07, mål FT 2642-10. Yellow har inte levererat någon hemsida. Tingsrätten förkunnar att naturaprestationen ska utföras först och penningprestationen först i efterhand. Yellow förlorar målet. 

Datum för förhandling är bestämt

2011-02-04 

Marknadsdomstolen har meddelat 17-22 juni 2011 som datum för förhandling i mål C 09/10. 

Yellow förlorade i Jönköpings tingsrätt

2011-02-03 

Svaranden hävdade att han blev vilseledd och stressad på ett otillbörligt sätt samt att någon hemsida aldrig levererades. Tingsrätten gjorde bedömningen "svikligt förledande". Jönköpings tingsrätt, mål FT171-08. Domen är från 2008. 

Yellow överklagade till Göta Hovrätt, men drog sedan tillbaka överklagandet. (Rädd för ett prejudikat?)

Reportage om föreningen i SVT Rapport

2011-01-30 

Föreningens ordförande Tomas Bergström intervjuas. Rapport 19:30

Yellow förlorade i Göta Hovrätt

2010-12-10

Tingsrätten förkunnade i sin dom att Yellows produktion av hemsidor är att betrakta som naturaprestation och för sådana gäller huvudregeln att naturaprestationen ska utföras först och penningprestationen i efterhand. Detta innebär i korthet att om Yellow inte har levererat hemsidan enligt avtalet så kan de heller inte kräva betalt.

Göta Hovrätt fastställde tingsrättens dom. FT 229-10.

Hovrättsdomen är prejudicerande, dvs skall ses som vägledande för likartade fall som tas upp i landets tingsrätter.

Yellow Register i TV4 Norrbotten

2010-11-29 

Reportage i TV4 om en drabbad småföretagare i Piteå i Norrbotten. 

Inlaga till stämningen

2010-11-23 

Föreningen har lämnat in en kompletterande inlaga med ytterligare ett yrkande till stämningen mot Yellow Register i Marknadsdomstolen (mål C 09/10).  Se fliken Grupptalan

Yellow varslar personal

2010-11-14 

Artikel i Borås Tidning om att Yellow varslar personal igen. 

Yellow Register på TV4

2010-11-03 

Reportage på TV4 om Yellow Registers framfart bland företagarna i Umeå.  

Yellow förlorade i Oslo tingrett

2010-11-03 

Yellow förlorade nyligen ett mål i Oslo tingrett. Domen finns att läsa under Referensmaterial.  

Extra årsmötet

2010-09-12 

Årsmötet hölls lördag 11 september och beslutade om sänkt medlemsavgift enligt styrelsens förslag. Ny medlemsavgift är 300 kr, att gälla fr o m 2010-09-12. 

Yellow har dragit tillbaka stämning och överklagande.

2010-09-07 

Under sommaren drog Yellow tillbaka en stämningsansökan mot en av våra medlemmar. I ett annat fall drog de tillbaka en överklagan till Svea Hovrätt, där de tidigare förlorat i tingsrätten mot en av våra medlemmar.

Yellow i Uppsala Nya Tidning

2010-08-05 

UNT uppmärksammar Yellows framfart bland företagare i Uppsala.

Yellow förlorade i Solna

2010-08-03 

Yellow  förlorade mål FT 2642-10 i Solna tingsrätt. Käromålet ogillades. (Domen kom 7 juli)

Stämningen mot Yellow kommer att utfärdas

2010-06-28 

Marknadsdomstolen har beslutat att utfärda stämningen mot Yellow enligt föreningens ansökan. 

Artikel i Borås Tidning

2010-06-24 

Borås Tidning skriver om grupptalan i Marknadsdomstolen.

Stämningen inlämnad till Marknadsdomstolen

2010-06-17 

Föreningen lämnade idag in stämningsansökan mot Yellow till Marknadsdomstolen. Ombud är advokat Daniel Tornberg,  Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt, Stockholm. Läs stämningen här.

Yellow förlorade i Östersund

2010-06-11 

Yellow förlorade mål FT 581-10 i Östersunds tingsrätt. Läs domen här.

Yellow förlorade i Skövde

2010-05-11 

Yellow förlorade mål FT 5032-09 i Skövde tingsrätt. Läs domen här. (Domen kom i december) 

Yellow förlorade i Kalmar

2010-04-27

Yellow förlorade mål FT 3879-09 i Kalmar tingsrätt. Läs domen här. (Domen kom i februari)

Yellow i Kristianstadsbladet

2010-04-21 

Yellow har uppmärksammats i ett flertal fall i Kristianstadsbladet senaste dagarna.

Omstritt företag

15 fall hos tingsrätten

"Många skyller på oss"

Småföretagare går samman mot Yellow

Årsmötet

2010-04-19 

Föreningens årsmöte hölls i lördags i Pålsboda. Mötesprotokoll skickas ut till medlemmarna denna vecka. Efter mötet fick deltagarna en mycket uppskattad visning av Jasiri Gård.

Fackliga förhandlingarna klara

2010-04-14 

Radio Sjuhärad rapporterar att de fackliga förhandlingarna är klara, 38 anställda blir av med sina jobb på Yellow Register och dotterbolag. På Yellow Register finns numera 11 anställda. Läs artikeln här.

Yellow i TV4 Nyheterna Borås

2010-04-13 

Intervjuer med ordförande Tomas Bergström och en drabbad företagare. Se inslaget här.

Yellow i GT Expressen

2010-04-12 

Ledaren i GT Expressen tar upp problemet med Yellow Register 

Yellow i Computer Sweden

2010-04-12 

Branschtidningen Computer Sweden uppmärksammar storvarslet på Yellow Register.

 

Yellow varslar

2010-04-07 

Borås Tidning rapporterar om storvarsel på Yellow Register.

Årsmöte 2010

2010-03-26 

Föreningens årsmöte hålls lördag 17 april 2010. Kallelse har skickats ut via e-post.

Yellow förlorade huvudförhandling i  Eksjö tingsrätt

2010-03-19

Mål FT 103-10. Finns att ladda ner från vår sida med referensmaterial.

Föreningen är redo att ta emot medlemmar

2010-03-17

Nu har vi ordnat med rutiner för att ta emot och administrera medlemmar i föreningen. Ansök om medlemskap här.

Ny sammanställning av Yellows mål i tingsrätten

2010-03-16 

Vi har sammanställt Yellows alla 865 mål i sveriges tingsrätter fram t om 10 mars 2010. Se hela listan här.

Yellow förlorade två huvudförhandlingar i Solna tingsrätt

2010-03-15 

Idag kom domarna i huvudförhandlingarna i målen FT 2555-09 och FT 2606-09 i Solna tingsrätt. Tingsrätten ogillade käromålet i båda målen, vilket innebär att Yellow förlorade i båda. Läs domarna här.

Svaranden förlorade i Örebro tingsrätt

 2010-03-09

Svaranden Haddebo Hund och Hjort (Tomas Bergström) förlorade i tvisten mot Yellow. Tomas anser att tingsrätten gjort en felaktig bedömning och han avser överklaga till Hovrätten. Mål FT3969-08.

Domen i Södertörn har vunnit laga kraft

2010-03-08 

Yellow har inte inkommit med överklagan inom utsatt tid av domen i mål FT 6995-09 i Södertörns tingsrätt. Därmed har domen vunnit laga kraft.

Yellow i Radio Sjuhärad

2010-02-26 

Radio Sjuhärad uppmärksammar tingsrättens beslut om att tvinga Yellow att utge sitt säljmanus. Läs mer här.

Yellow i Borås Tidning

2010-02-26  

Borås Tidning har haft ett flertal artiklar om Yellow genom åren. Läs här vad de skriver idag.  

Yellow förlorade i Örebro tingsrätt

2010-02-22  

Svaranden med ombud Gertrud Ahlbeck (Ahlbeck & Blixt HB) fick rätt mot Yellow i Örebro tingsrätt. Mål FT 3856-08.

Högsta Domstolen nekar Yellow prövningstillstånd

2010-02-11 

Högsta Domstolen avslår Yellows begäran om prövningstillstånd (ärende Ö5913-09). Detta innebär att även Högsta Domstolen går på hovrättens och tingsrättens linje om att Yellow skall utge sitt säljmanus i förhandlingen i Attunda tingsrätt. 

Yellow förlorade i Södertörns tingsrätt

2010-02-10 

Svaranden med ombud Marie Glaas (EQ Juridik) fick rätt mot Yellow i Södertörns tingsrätt. Svaranden yrkade bl a på oskäliga bestämmelser i avtalet gällande avtals- och abonnemangstid. Mål FT 6995-09.

Hovrätten nekar Yellow prövningstillstånd

2010-01-26 

Hovrätten avslår Yellows begäran om prövningstillstånd. Detta innebär att hovrätten går på tingsrättens linje om att Yellow skall utge sitt säljmanus i förhandlingen i Attunda tingsrätt.

Yellow överklagar hovrättens beslut till Högsta Domstolen.

Huvudförhandling i SolnaTingsrätt 2010-02-22

 2010-01-25 

Järva Discgolf Park AB har huvudförhandling mot Yellow i Solna Tingsrätt måndag 22 februari. Mål nr FT 2606-09.  Dom väntas 15 mars 2010.

Huvudförhandling i Örebro Tingsrätt 2010-02-02

 2010-01-25 

Haddebo Hund och Hjort (Tomas Bergström) har huvudförhandling mot Yellow i Örebro Tingsrätt tisdag 2:a februari kl 09:00. Tomas har 5 vittnen och åberopar även tidigare framförd bevisföring från tidigare förhandlingar i andra tingsrätter samt från medier som t ex SVT Uppdrag Granskning. 

Dom väntas 2 mars 2010.

Föreningen har bildats

 2009-12-01

Det konstituerande mötet beslöt idag att bilda föreningen Småföretagare mot Yellow Register Online.
   
   

 

Scrolla upp
Scrolla ner