Start Grupptalan Anmälan Nyheter Tips & Råd Formulär Om oss
logo5
Referensmaterial Länkar

Referensmaterial

Marknadsdomstolen

 Dom  Föreningens grupptalan mot Yellow Register i Marknadsdomstolen. Föreningen vinner på samtliga punkter som stämningen gäller. Yellow åläggs att betala föreningens rättegångskostnader. Dom från 2011-08-18

 

Tingsrättsdomar

Attunda T 5466-08, aktbilaga 73 Beslut från editionsförhandling i Attunda tingsrätt. Tingsrätten förpliktar Yellow att utge sitt säljmanus.
Södertörn FT 6995-09

Dom från huvudförhandling i Södertörns tingsrätt.

Svaranden hävdar att avtalstid och abonnemangstid måste anses vara samma tid och att han därför var i tid med sin uppsägning.

Yellow förlorar målet.

Örebro FT 3856-08

Dom från huvudförhandling i Örebro tingsrätt.

Svaranden hävdar att avtalstid och abonnemangstid måste anses vara samma tid och att han därför var i tid med sin uppsägning.

Yellow förlorar målet.

Solna FT 2555-09

Dom från huvudförhandling i Solna tingsrätt.

Tingsrätten konstaterar att Yellow inte har levererat enligt avtalet.

Yellow förlorar målet. 2010-03-15

Solna FT 2606-09

Dom från huvudförhandling i Solna tingsrätt.

Tingsrätten konstaterar att Yellow inte har levererat enligt avtalet.

Yellow förlorar målet. 2010-03-15

Eksjö FT 103-10

Dom från huvudförhandling i Eksjö tingsrätt.

Tingsrätten konstaterar att Yellow inte har levererat enligt avtalet. Tingsrätten konstaterar i andra hand även att svaranden blivit utsatt för ett svikligt förledande från Yellows sida och att avtalet därför (enligt §36 Avtalslagen) bör jämkas och inte göras gällande mot svaranden.

 Yellow förlorar målet. 2010-03-19

Kalmar FT 3879-09

Dom från huvudförhandling i Kalmar tingsrätt.

Yellow förlorar målet. 2010-02-15

Skövde FT 5032-09 Dom från muntlig förhandling i Skövde tingsrätt. Yellow förlorar målet. 2009-12-17
Östersund FT 581-10

Dom från förhandling i Östersunds tingsrätt.

Svaranden hävdar att avtalstid och abonnemangstid måste anses vara samma tid och att hon därför var i tid med sin uppsägning.

Yellow förlorar målet. 2010-06-10

Solna FT 2642-10 Dom från huvudförhandling i Solna tingsrätt. Yellow har inte levererat någon hemsida. Tingsrätten förkunnar att naturaprestationen ska utföras först och penningprestationen först i efterhand. Yellow förlorar målet.
Oslo 10-105495 Dom från Oslo tingrett. Yellow förlorar målet.
Jönköping FT 171-08

Svaranden hävdade att han blev vilseledd och stressad på ett otillbörligt sätt samt att någon hemsida aldrig levererades. Tingsrätten gjorde bedömningen "svikligt förledande". Domen är från 2008.

Yellow överklagade till Göta Hovrätt, men drog sedan tillbaka överklagandet. (Rädd för ett prejudikat?)

10-167024TVI-AHER/1 Dom från 2011-02-01 i Asker og Baerum tingrett, Norge. 
Attunda T 6879-08 Dom från huvudförhandling i Attunda tingsrätt. Yellow har inte levererat någon hemsida. Tingsrätten förkunnar att naturaprestationen ska utföras först och penningprestationen först i efterhand. Yellow förlorar målet.
Kalmar FT 3184-10

Dom från huvudförhandling i Kalmar tingsrätt.

En av föreningens medlemmar genstämde Yellow eftersom Yellow aldrig levererat någon hemsida. Kalmar tingsrätt gillade kärandens talan och förpliktade Yellow att återbetala det belopp som redan betalats in av käranden. Mål FT 3184-10, domen baserad på huvudregeln gällande naturaprestation.

Göteborg FT 11252-10

Dom från Göteborgs tingsrätt 2011-05-03.

Svaranden hävdar att avtalstid och abonnemangstid måste anses vara samma tid och att hon därför var i tid med sin uppsägning.

Yellow förlorar målet.

 

Hovrättsdomar

FT 229-10

Tingsrätten förkunnar att Yellows produktion av hemsidor är att betrakta som naturaprestation och för sådana gäller huvudregeln att naturaprestationen ska utföras först och penningprestationen i efterhand. Detta innebär i korthet att om Yellow inte har levererat hemsidan enligt avtalet så kan de heller inte kräva betalt.

Hovrätten går på tingsrättens linje och lämnar Yellows yrkanden utan bifall. Hovrättsdomen är prejudicer-ande, dvs skall ses som vägledande för likartade fall som tas upp i landets tingsrätter.

Yellow förlorar målet.

 

Högsta Domstolen

HD Ö 5913-09 HD avslår Yellows begäran om prövningstillstånd med anledning av beslutet i editionsförhandlingen i mål T 5466-08 i Attunda. 

 

Författningar

Avtalslagen 

Avtalslagen kan tillämpas vid tvist i tingsrätten bl a.

Här kan 30§, 33§ och 36§ vara av särskilt intresse.

Marknadsföringslagen Marknadsföringslagen tillämpas i Marknadsdomstolen. 

 

Övrigt

Yellows säljmanus   
Yellows tvister i Tingsrätten t o m april 2009  Sammanställning (tabellform) av Yellows 501 tvister i Sveriges tingsrätter fram t o m april 2009.
Yellows tvister i Tingsrätten t o m mars 2010 Sammanställning (tabellform) av Yellows 865 tvister i Sveriges tingsrätter fram t o m 10 mars 2010.
Yellows tvister i Tingsrätten t o m september 2010 Sammanställning (tabellform) av Yellows 1023 tvister i Sveriges tingsrätter fram t o m 30 september 2010.